Sale!

Reenee Ge Rulhi Boki

 119.00

This book is about the emotion ‘anger’ and tells the story of a little girl who is having a very, very bad day. Her day goes from bad to worse and finally reaches a point where her frustrations can no longer be contained. The book discusses anger in a child friendly way and offers some practical ways to manage BIG feelings before they get out of hand.

Availability: In stock

This book is about the emotion ‘anger’ and tells the story of a little girl who is having a very, very bad day. Her day goes from bad to worse and finally reaches a point where her frustrations can no longer be contained. The book discusses anger in a child friendly way and offers some practical ways to manage BIG feelings before they get out of hand.

މިފޮތަކީ ރުޅި، މި އިޙްސާސް، މަޖާޒީ ސިފައެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް ބައެއް ފަހަރު ރުޅި އަންނާނެ މީހެއް ކަމާ، ރުޅި އަންނަ ވަގުތު ތަކުގައި ރުޅި މަޑު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ކިޔައިދީފައި ވާނެއެވެ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Reenee Ge Rulhi Boki”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Store Name: The World Of Unseen
  • Vendor: The World Of Unseen
  • Address: ATHAMAAGE, L. Kalaidhoo
    LAAMU
    Kalaidhoo
    15012
  • No ratings found yet!
Shopping Cart